Новини, Шарен свят

Ново кръгово кръстовище се прави

В Самоков вече действат три кръгови кръстовища

Изграждането на кръгово кръстовище при входа за стадиона /на пресечката на главната улица и бул. “Искър”/ вече започна. Дейността е възложена на работници и специалисти от фирма “Бекастрой”, спечелила съответната поръчка. Само преди броени дни екипът завърши кръговото при Долния мост и веднага се премести на новата месторабота. Тук строителството може би малко ще се забави заради наложилото се преместване на електрически проводници.

Leave a Reply