Новини, Шарен свят

Ново осветление на важна улица

Ново осветление бе изградено на ул. “Рилска малина” (до източната ограда на долното поделение/. Монтирани са нови стълбове и на тях са поставени икономични и екологосъобразни лампи, които същевременно осигуряват качествено осветление. Лампите са предоставени от фирма „Самел-90“, а ремонтната дейност е извършена от звеното по електрификация към Общинското строително предприятие.

Leave a Reply