Новини, Шарен свят

Ново селище ще имаме в общината – в Плана

Впечатляващо ново селище да се появи в близките години на картата на Самоковска община – в района на Плана планина, близо до границата със Столичната община, предвижда проектът „Плана Хайтс”.
Министерският съвет вече одобри на 27 април проект на меморандум за разбирателство между правителството и инвеститора – „А. З. К. Пропъртис” ЕООД, за изпълнението на „Плана Хайтс”.
Предвижда се върху площ от 620 дка да се изградят 150 къщи за отдаване под наем. Общата застроена площ се очаква да бъде около 25 дка. Ще могат да се оформят при нужда допълнително още 600 парцела.
В селището ще има търговски, спортен и медицински център, детска градина, паркове и детски площадки, както и център за сигурност. Ще бъде изградена и съответната инфраструктура – пътища, улици, електрически и ВиК комуникации.
Селището се представя като модел за съвременна жизнена среда, разположен в един екологично чист, дори пасторален район, и осигуряващ високо качество на живот.
Комплексът ще бъде построен върху земя, която е собственост на инвеститора и е закупена конкретно за осъществяването на проекта. Общата застроена площ се очаква да бъде около 25 дка.
Цялостната инвестиция се планира в размер на 53,6 млн. лв. След въвеждането в експлоатация на обектите се планира да бъдат открити около 100 нови работни места.
Предвижда се осъществяването на тази част от проекта „Плана Хайтс“, която е предмет на правителствения меморандум, да приключи в края на октомври 2019 г. За осъществяване на самия проект държавата ще предостави пакет от насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите.
Самият проект бе огласен първоначално в по-разширен вариант преди няколко години /в. „Приятел”, бр. 62 от 17 август 2007 г./, но сега явно настъпва нов етап в процеса на неговото актуализиране и осъществяване.

Leave a Reply