Новини, Шарен свят

“Нов избор – развитие и реализация” за 170 човека

170 човека ще започнат работа от 1 май по проект “Нов избор – развитие и реализация”. Общината е дала съответната заявка пред Бюрото по труда. Предвижда се общо 200 души да се обучават по специалностите: поддържане на сгради – 60 човека, поддръжка на пътища – 60, работници по озеленяване – 80 души. От всички тях ще се наберат 170-те човека, които ще започнат работа от началото на май. Проектът е по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и се финансира чрез Европейския социален фонд.

Leave a Reply