Нов културен дом ще правят в Доспей

Бившата сграда на здравната служба в Доспей ще се превърне в близко бъдеще в културен дом, информираха от Общината. Това ще стане в изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на културен дом и библиотека в с. Доспей“. Финансиране по проекта на стойност 160 хил. лв. е спечелила МИГ /Местна инициативна група/ – Самоков.
В обновената сграда ще се обособят библиотека и репетиционна зала. В Доспей родолюбива дейност развиват над 50 самодейци.
Сградата ще бъде обновена чрез поставяне на външна топлоизолация, подмяна на електрическата, ВиК и топлинната инсталация. Ще бъдат подменени още подовите настилки и ще се осигури достъпна среда. Прилежащият двор пък ще бъде благоустроен, като се оформят алеи и кътове за отдих.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*