Новини, Шарен свят

Нов парк ще се оформи в Говедарци

Община Самоков спечели финансиране на проект, чрез МИРГ /Местна инициативна рибарска група/ – Самоков по Програма за морско дело и рибарство, за изграждане на парк в Говедарци. На това място е съществувал парк преди години, но в момента е в изключително лошо състояние.
Проектът предвижда възстановяване на езеро и изграждане на водна каскада. Ще бъдат възстановени и дървените мостчета над преминаващата през терена рекичка. Ще се ремонтират съществуващите алеи, ще се постави паркова мебел, ще се монтира и осветление. Чрез дренаж теренът ще се отводнява.
Паркът ще се свърже и с новоизградена в близост детска площадка и на практика ще се превърне в полезно и приятно място за отдих и разходка на жителите и гостите на най-голямото самоковско село.

Leave a Reply