Новини, Шарен свят

Нов проект в помощ на безработните

В града ни започна изпълнението на проект „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места чрез обучение и заетост на търсещите работа неактивни лица и трайно безработни в община Самоков“.
Целта е да се подпомогнат безработните чрез осигуряване на субсидирана заетост до 12 месеца, участие в групите на лица с основно и по-ниско образование и мотивирането на обезкуражени хора за включването им на пазара на труда и в социалната общност, като се формират у тях трудови навици и се получава съответното възнаграждение.
Проектът ще се изпълнява от 2 септември т. г. до 2 септември 2022 г., а общата му стойност е 95 хил. лв., като основната част – към 81 хил. лв., идват от Европейските социални фондове, а малко над 14 хил. лв. представляват национално финансиране.
Практическата работа започна от понеделник, 4 октомври. Участници са 10 души – 3 младежи до 29 г., 4 души на възраст от 30 до 54 г. и 3 човека на възраст над 54 г. Те ще се трудят по 8 часа на ден. Предварително – през октомври и ноември, включените в групата ще се обучават в сферата на озеленяването, като ще имат 100 учебни часа теория и 200 часа – практика. Обучението ще се води в Професионалната гимназия по туризъм.

Leave a Reply