Новини, Шарен свят

Нов проект започва – „Старт в администрацията”

От понеделник, 4 февруари, започна работа по нов проект – „Старт в администрацията” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Както поясниха от Бюрото по труда, набират се кандидати сред младежи на възраст до 29 години, желаещи да бъдат назначени на стаж в структурите на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на здравеопазването.
Крайният срок за представяне на документите в бюрото е 15 февруари.
Освен че трябва да са на възраст до 29 години, кандидатите трябва да са с висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на съответното работно място; да са регистрирани като безработни, заети или учащи се с изключение на редовно обучаващите се; да нямат повече от 3 години трудов стаж и да не са преминавали стаж при същия работодател.
Всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само за едно работно място при един работодател.
Повече информация за новия проект може да се получи в Бюрото по труда в Самоков.

Евгения Иванова

Leave a Reply