Новини, Шарен свят

Нов проект на “Самел-90” с голям икономически и екологичен ефект

Иновативен проект със значим икономически и екологичен ефект представиха на 27 май в самата фирма специалисти от „Самел 90” АД. Както изтъкна по време на пресконференцията изпълнителният директор инж. Петър Георгиев, не за първи път екип от завода е създател на иновативен продукт, ползата от който е голяма и видима. Радостно е, че самоковска фирма дава отново пример за технически прогрес от национален мащаб и значение.
В рамките на две години – от 2018-а досега, специалистите са работили по проект „Разработване на иновативна автономна система за производство на водородна-кислородна смес, използваща алтернативна енергия, за нуждите на индустриални котелни стопанства“.
Разработката е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Стойността на спечеления проект е 1 609 189 лв. От тази сума 55 % – 869 389 лв., представляват безвъзмездна финансова помощ. Собственото финансиране възлиза на 738 799 лв.
По проекта е работил екип от 19 специалисти от сферите на механиката, електрониката и керамиката. Както отбеляза зам.-директорът на „Самел-90“ инж. Георги Йончев, те са успели да използват алтернативна енергия за подпомагане на индустриалните котелни стопанства при техните горивни процеси с цел да се постигне буквално драстично намаляване на използваното обичайно конвенционално гориво, както и на вредните емисии, изхвърляни в атмосферата.
От независим енергиен източник – в случая соларна /слънчева/ система, се захранва работата на водородни генератори, които произвеждат водородно-кислородна смес, казано на технически език, на основата на импулсна електролиза. Ефективността на този процес е допълнително подобрена чрез внедряване на керамика в електродите.
Произведената водородно-кислородна смес се добавя в горивната камера на горелката в определен процент, който се регулира автоматично в зависимост от натоварването й. Например при добавяне на 5 % водородно-кислородна смес се постига 15 % икономия на конвенционално гориво. При подаване на по-голямо количество водородно-кислородна смес икономията на гориво може да достигне дори 50 %.
Освен постигнатите много добри резултати, системата и управлението позволяват да се организира динамично производство според натоварването на котелното стопанство. По този начин отпада необходимостта от съхранение на газ под високо налягане. Това пък прави системата и по-безопасна за работа.
Нововъведението е от голяма полза не само в пряката работа, но и като цяло за завода, тъй като увеличава значително производствените възможности, а може да се внедри и в много други производства и предприятия. Използването на слънцето като неизчерпаем източник на енергия пък може да обезпечи и непрекъснат режим на работа.
Инж. Йончев и ръководителката на проекта инж. Венета Попова отговориха на зададените от журналистите въпроси. Изтъкнат бе както икономическият ефект от разработката, така и екологичната полза – намаляването на вредните емисии подобрява значително условията на работната среда.
Стана ясно, че е подадена и заявка за получаване на патент на новата разработка.
Инж. П. Георгиев бе категоричен, че голямото значение на нововъведението просто налага то да се популяризира и да влезе в практическа употреба и на много други места, в много други фирми. Директорът на „Самел-90“ настоя държавата да поеме своята отговорност в това отношение и дори да задължи, където е възможно, фирми да прилагат подобни полезни нови разработки.
Трябва да се прекрати порочната практика да се прави скъп внос от чужбина, вместо да се разчита на родното производство, когато то се е доказало като достатъчно ефективно. В този смисъл инж. Георгиев даде пример със съвременното LED осветление за тунели, изработено и предлагано от самоковската фирма, вместо което е било предпочетено да се внасят подобни изделия от други страни. Подобни примери, за съжаление, има доста.
Пресконференцията бе ръководена от Кристина Ангелова, а сред взелите участие бяха и членът на Съвета на директорите на „Самел-90“ Борислав Чилингиров, и Мирела Данова, консултант по проекта.  

Надка Вардарова

Leave a Reply