Новини, Шарен свят

Нов проект – „Родители в заетост”

От 26 март до 20 април в Бюрото по труда ще се приемат заявления по проект „Родители в заетост”.
Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Предвижда се да се подпомагат родители с деца до 5 години за по-доброто съвместяване на професионалния и личния живот като същевременно се предоставя възможност за заетост на безработни за полагане на грижи за отглеждане на малки деца.
Право да подават заявление имат родители на деца до 5 г., които не са записани в детски заведения. Те трябва да имат осигурено работно място по трудово правоотношение или да са самонаети /самоосигуряващи се/, но към момента да полагат грижа за децата си и да не са се върнали на работа. Право имат и безработни родители, но те трябва да започнат работа до 4 месеца след получаване на услугата за гледане на дете.
Бюрото по труда ще извърши подбор сред регистрираните безработни за детегледачи и ще ги насочва за одобрение от родителите.
Детегледачи се назначават с продължителност на работата до 18 месеца. Месечното им възнаграждение е в размер на минималната работна заплата.

Евгения Попова

Leave a Reply