Новини, Шарен свят

Нов ред за ползване на облекчения при данъка върху превозните средства

С изменението на Закона за местните данъци и такси от 1 януари 2014 г. е регламентиран нов ред за ползване на данъчни облекчения при облагане с данъка върху превозните средства.
Целта е да се обвърже ползваното облекчение с нивата на отделяните вредни емисии от автомобилите, както и да се намали регистрацията и употребата на коли с високи нива на вредни емисии.
Измененията предвиждат за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, определеният данък върху превозните средства за съответната година да се заплаща с намаление от 20 до 40 % по решение на Общинския съвет.
За превозните средства с мощност на двигателя до 74kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът да се заплаща с 50 % намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” – с 60 % намаление.
За автобусите и товарните автомобили с двигатели, съответстващи на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4”,данъкът да се заплаща с 40 % намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV” – с 50 % намаление.
Ако органите на МВР не разполагат с информация за екологичната категория на превозното средство и тази категория не е посочена в регистрационния талон, собственикът на автомобила трябва да представи документ, който доказва екологичната категория за превозното средство. Самият собственик трябва да подаде коригираща декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, към която да приложи документът, който доказва наличието и вида на екологичната категория на автомобила.

Leave a Reply