Новини, Политика

Нов съветник ще положи клетва

Новоизбран общински съветник ще положи клетва на предстоящото заседание на Общинския съвет в четвъртък, на 26 януари. Той ще заеме мястото на досегашния местен депутат Радослав Стойчев, който в края на декември миналата година бе назначен за зам.-кмет по финансите на общината. Следващият в листата на БСП, от която е Стойчев, е Венцислава Шопова.
На сесията ще бъде обсъдено и изпълнението на бюджета на общината за 2011 г.
Предвижда се още да бъдат приети Стратегия за управление на общинската собственост за периода до 2015 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година.
Ще бъдат обсъдени и докладни записки на постоянните комисии на съвета и на кмета на общината. Дневният ред включва и изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.
Заседанието ще започне от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.

Leave a Reply