Новини, Шарен свят

Нов шанс за работа

76 безработни ще преминат мотивационен курс и обучение по ключова компетентност „Работа в екип”. Програмата е част от проекта на КНСБ „Шанс за работа – 2013 г.”
Съвместно с Бюрото по труда и организацията-работодател по проекта – „МБАЛ–Самоков” бе направен подбор на безработните. Учебната програма включва модулите „Как да се справим с промените в живота”, ”Изграждане на доверие”. Участниците ще анализират какви умения притежават и как могат да ги приложат. Ще се акцентира върху екипността в работата и добрата комуникация, тъй като обучените по проекта болногледачи ще трябва да общуват успешно както с болните, така и с медицинския персонал.
Следващият етап е обучение по част от професията болногледач и стажуване в продължение на 4 месеца в „МБАЛ-Самоков”.

Зорница Кацарска
координатор на КНСБ в Самоков

Leave a Reply