Новини, Шарен свят

Нов шанс за успех за ограмотени роми

Ограмотяването на възрастни роми по проект „Нов шанс за успех” на Министерството на образованието и науката започва от 14 април. Това всъщност е третата година на проекта, започнал преди две години. В обучението са ангажирани ръководител, счетоводител и 15 преподаватели.
По редуцирани програми се обучават слабограмотни роми в 8 паралелки. За 12 учебни седмици обучаваните получават удостоверение по бланка на МОН за един завършен клас. Според проведената анкета в края на първата и втората година обучаващите са доволни от работата в проведените курсове и посещават с интерес заниманията, уточниха от ръководството на проекта.
Тази година в проекта са включени за ограмотяване 109 души. Списъкът на утвърдените е изложен на колоните пред Общината.

Leave a Reply