Новини, Политика

Ноемврийската сесия на съвета се подготвя

През следващата седмица ще се състоят заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет, подготвящи материалите и решенията за ноемврийската сесия на местния парламент.
В понеделник, на 11 ноември, от 17 ч. ще се съвещават членовете на комисията по евроепйски проекти, стопански дейности и туристическа политика. На следващия ден от 16 и 17 ч. работа ще имат комисиите по образование, култура, младежки дейности и спорт и по здравеопазване и социални дейности.
Заседанията на комисите по бюджет и финанси и по устройство на територията и екология са на 13 ноември от 15 и 16 ч. Членовете на комисията по законност, обществен ред и общинска собственост пък ще обсъждат проблемите на 14 ноември от 15 ч.
Своеобразният маратон ще завърши със съвещанието на членовете на временната комисия по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, което ще се състои в същия ден от 16,30 ч.

Leave a Reply