Култура, Новини

Номинация за „Библиотека на годината”

Общинската библиотека „Паисий Хилендарски“ е сред трите библиотеки от страната, номинирани за наградата „Библиотека на годината“ на Българската библиотечно-информационна асоциация.
Номинацията на самоковската библиотека е заради използваните новаторски форми и подходи в работата с деца, които активизират интереса към книгата и четенето и заради успешно осъществения проект за обучение на кметовете и техническите изпълнители от кметствата за предоставяне на електронни услуги на гражданите.
Гл. библиотекар Албена Ихтиманска получи грамота за номинацията на тържественото откриване на Деветата национална библиотечна седмица в „Шератон София хотел Балкан”. Наградите бяха връчени от вицепрезидента Маргарита Попова.
„За разлика от много други области, за библиотечните труженици няма униние, няма упадък на духа“, каза г-жа Попова и добави, че е важно да се създават у децата уважение към книгата и култура на четенето, за да се спасят от нравствен упадък.
Специален гост на събитието бе холандската принцеса Лаурентин ван Оранйе, която изрази убеждението си, че библиотеките са изумително място, където ученето, културата и устойчивостта на общностите се обединяват. Тя заяви, че трябва да се правят много повече инвестиции в библиотеките. Принцесата е автор на детска книги и е активно ангажирана с инициативите за стимулиране на четенето.

Leave a Reply