Нужно е да се подобри имиджът на професионалното образование

Това е основният извод от проведената на 28 ноември среща в Самоков, в която участваха представители на Професионалната гимназия по туризъм, Общината и работодатели от туристическия бранш в града и Боровец.
„Това е политиката на национално ниво и затова предлагам ние да я следваме”, обобщи оживената дискусия зам.-кметът Люба Кленова и подкрепи предложението на Борислава Хаджийска, учител в Гимназията по туризъм. Присъстващите бяха категорични, че трябва да се показва привлекателната страна на туристическия бранш и той да се рекламира много по-настойчиво и широко.
Другото одобрено предложение бе за организиране на по-чести срещи между бизнесмени в сферата на туризма и ученици не само от Гимназията по туризъм, но и дори на по-ранен етап. Така ще се даде възможност за по-ранно ориентиране на млади хора в тази насока.
В този дух се изказа и кметът Владимир Георгиев. Той сподели мнението си, че за един абитуриент е много по-важно да има занаят, отколкото ВУЗ-овете да бълват хиляди висшисти, които после така и не се реализират по специалността си.
Един от вариантите за осигуряване на кадри за бизнеса в Боровец е т. нар. дуално обучение, което дава възможност за усвояване на професионални умения чрез работа. Учебното време при дуалната система се разделя между обучение по теория в професионално училище и работа в конкретна фирма. Така се елиминира проблемът с липсата на стаж, който пречи на млади хора да намерят работа по желаната професия след завършване на средното си образование.
Благовестка Томова от името на ръководството на хотел „Рила” обеща да подкрепи начинанията на Гимназията по туризъм в това отношение и заяви, че от дълги години най-големият хотел в Боровец работи в тясно сътрудничество с училището. Томова посочи и някои проблеми при работата с млади хора.
„В Боровец и сега има глад за сервитьори, бармани, готвачи и камериери. В същото време обаче ние – работодателите, изпитваме сериозни затруднения да възбудим интереса на нашите стажанти и да ги задържим впоследствие. Много от тях имат прекалено високи очаквания, а в същото време им липсва нужната мотивация. Предлагали сме им работа и на почасови смени със заплащане, но в повечето случаи отказват. Наясно съм, че заплатите в нашия бранш не са кой знае колко високи и в най-близко бъдеще трябва да има положителна промяна в тази насока. В същото време си мисля, че не първоначалното заплащане, а възможността за навлизането на младежите в бранша и развитието им в йерархията трябва да бъде основният им стимул”, коментира Бл. Томова.
„Нашата молба е да отделяте по-сериозно внимание на нашите ученици по време на стажа им. Водили сме нееднократно групи в чужбина, където буквално скъсват от работа нашите ученици. Тук често се получава да ги отпращат в случаи, когато няма работа или пък съответните служители са заети. Смятам, че е нужно да се обръща по-голямо внимание на стажантите ни и, при възможност, да се отдели по един обучител, който да се занимава с тях и да им показва плюсовете на професията”, заяви Б. Хаджийска.
Нейни колеги изтъкнаха и други сериозни проблеми – липсата на актуализация на учебните планове; намалените часове по практика; системата в сферата на образованието в частта й за делегираните бюджети.
Маргарит Цонев, управител на хотел „Ела”, поясни, че по-малките хотели нямат възможност да отделят специален човек за обучението на стажантите. Той обаче се съгласи, че цялостната система на образованието в България е сбъркана и това е национален проблем.
Мнения изказаха учителите Албена Попова, Елена Сердарева, Мариана Бакрачева, Надка Николова, Михаил Михайлов, Николай Ковачев, Румен Тодоров, както и Светла Василева от хотел „Арена”. Изразено бе и огорчението на участниците от липсата на заинтересованост от страна на другите многобройни хотелски комплекси в Боровец.

Делян Василев

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*