Култура, Новини

НУ “Петър Берон” организира Дни на духовността

На Деня на народните будители 1 ноември са посветени организираните от НУ “Петър Берон” Дни на духовността. Инициативата за благородното начинание е била на Гергана Змийчарова, главен учител в учебното заведение.
В продължение на 10 дни учениците от всички класове са издирвали материали и са проучвали живота и дейността на самоковски и национални народни будители.
По методични обединения учениците са споделили наученото по различни начини. Проведени са били литературно четене, рецитали, презентации, кътове, изложби.

Leave a Reply