Новини

Някои данъци ще се увеличат може би

Проектонаредба за облагането през следващата година е изготвила общинската администрация. Разработката е публикувана на интернет страницата на Общината. Становища, въпроси и препоръки се приемат до 12 декември, сряда, на електронната поща на Общината или в деловодството на администрацията – на партера в сградата на местната управа.
В проекта се предвижда ставката на данъка за недвижими имоти за граждани да се увеличи. Предлага се да нарасне данъкът за фирмите, които сега плащат по-ниска ставка. Подобно предложение имаше и през миналата година, но тогава то не бе прието от Общинския съвет.
Предлага се да се увеличи и данъкът за леките автомобили от висок клас.
Крайната цел на предлаганите промени е да се осигурят повече приходи за изграждане на комуникации и благоустройство на града и района през следващата година.
Според запознати сега местните данъци в общината са едни от най-ниските в страната. Размерът им не бил променян от 2008 г.
Специално за събиране и извозване на сметта и за поддържане на сметището Общината планира за следващата година 2,6 млн. лв., от които за контейнери, събиране на отпадъци и транспортирането им – 980 хил. лв., за поддръжка и експлоатация на депото – 805 хил., за почистване на обществените пространства и снегопочистване – 870 хил. лв.
За покриване на тези разходи се разчита главно на приходите от събиране на такса битови отпадъци – т. нар. такса смет.
В проектонаредбата се предвижда размерът на този налог да се запази, като се предлага промяна само за извозването на сметта от вилните зони, където поради покачването на цената на горивата разходите са нараснали през последните две години значително.
В разработката се дава предложение и за промяна на начина на образуване на стойността на такса смет за училищата. Досега те са заплащали таксата според данъчната оценка на имотите, а сега се предлага тя да стане 3,90 лв. на ученик, тъй като по такъв критерий учебните заведения получават и средства от държавния бюджет.
Очаква се наредбата за облагането да бъде обсъдена и приета от Общинския съвет на сесията на 13 декември. От местната администрация вече декларираха, че след това ще се изпратят писмени съобщения за дължимите суми за данъци и такси до всички лица и фирми. В съобщенията ще се посочва и размерът на евентуално просрочените задължения за минали години.

Leave a Reply