Новини, Статии, коментари, Шарен свят

Нямало опасност от преливане на яз. “Бели Искър”

Обемът на яз. “Бели Искър” сега, непосредствено преди разгара на снеготопенето, е около 3,3 млн. куб. м, което според специалисти е близо до минималното за сезона количество вода. Целият капацитет на съоръжението е 15 млн. куб. м.
Според ръководството на „Софийска вода” АД състоянието на язовира непрекъснато се контролира и той е технически надежден. През 2002-2006 г. след експертиза е завършен първият етап от рехабилитационните дейности за укрепване на язовирната стена. Изградена е система, която записва сеизмичните колебания и ги следи в реално време.
Ръководството на “Софийска вода” извести, че предстои да бъдат изпълнени предписанията за втория етап на проекта за укрепване на стената. Това включва обработка на т. нар. сух откос, направа на армирана плоча, както и обработка на короната чрез хидроизолация на пътя (короната на стената). За по-късно е предвидено и допълнително подсилване. За тези дейности обаче са необходими инвестиции на обща стойност около 17 млн. лв.
С проблема се занимава и междуведомствена работна група, в която са включени специалисти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Столична община и “Софийска вода”.

Leave a Reply