Новини, Читателски, Шарен свят

Няма да се копае в Искъра, багер е имало там само за Богоявление

Писмо с отговор

В редакцията се получи писмо от Бойчо Стамболийски, в което той изразява тревогата си от вкарването на багер в Искъра в очертанията на града. Авторът предполага, че целта е да се изкопае вир за хвърляне на кръста за Богоявленския ритуал, но изразява и опасение, че след такъв прецедент може да последват и други от този род. Оскъдната предварителна информация за събитието според Стамболийски също навява такива мисли.
В писмото се припомня, че вследствие на изземване на инертни материали от коритото на Искъра в предишни години „дъното на реката до края на града е вече покрито с 10-20-сантиметров слой тиня и ако кръстът бъде хвърлен в някой от бентовете между оглозганите прагове, рискът да се загуби е стопроцентов.”
Във връзка с повдигнатия въпрос авторът споделя и други свои констатации, оценки и предположения.
„Този багер беше вкаран под най-благовиден предлог, за да се види дали гражданството ще реагира. Ако не последваше реакция през многото празнични дни, когато Басейновата дирекция и другите контролни органи не работят, щеше да се повтори хищническият добив на баластра от м. януари 2010 г. в края на корекцията и на юг след нея, пак от същия извършител и пак във времето, когато единият вид пъстърва вече е хвърлил хайвера си и тече размножителният период”, смята Стамболийски.
Той добавя, че „през 2010 г. общинското ръководство е запознато обстойно със случващото се в реката и точно кои важни положения от Закона за водите и други законови актове са нарушени. Защо общинската администрация, знаейки какви поражения на речното корито са нанесени в този участък по-рано и че то се нуждае от възстановяване, бидейки наясно и със задълженията си по Закона за водите като стопанин на корекцията, се съгласи и допусна отново изкопни работи? Същото се отнася и до засягане на местообитанието на видове риби, защитени от Бернската конвенция, по която България е страна.”
В отговор от общинската администрация лаконично заявиха, че въпросният багер е подготвял само вир в р. Искър във връзка с честването на празника Богоявление. Не се предвиждат изземване на инертни материали, нито някакви други работи по речното корито, категорични бяха от Общината.

Leave a Reply