Новини, Шарен свят

Няма незаконно регистрирани жители на града ни

„Как така има над 1000 новодомци на ул. „Здравец”, питат граждани в социалните мрежи.
В отговор на това и друти подобни запитвания относно “нови адресни регистрации” в Самоков и съмнения, че това се прави заради предстоящите избори и би предизвикало обществено напрежение, от Общината заявиха на 18 септември, че категорично няма завишение на новорегистрираните през последната година.
Дори напротив, в сравнение с предходните години бройката е паднала наполовина. Новите регистрации не се дължат на заселване или уседналост, а в повечето случаи са свързани с преместване от един адрес на територията на общината на друг.
Началникът на отдел „ГРАО” в общинската администрация Полина Спасова поясни, че причината за това е влизането в сила от 1 януари 2017 г. на изменението на Закона за социално подпомагане, което гласи, че “Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по настоящ адрес, на който се извършва и социалната анкета.” Това обстоятелство е довело до увеличаване на броя на настоящите адреси през 2017-а и 2018 г. Лицата, живеещи на семейни начала, но нямащи брак, също трябва да бъдат адресно регистрирани на един и същи адрес, за да получават социални помощи. Повечето адресни регистрации, извършени след 1 януари 2017 г., са направени, за да може гражданите да отговорят на тези изисквания и да бъдат подпомагани.
Според общинската статистика през 2017 г. с постоянен адрес са регистрирани 350 души, а с настоящ адрес – 670 човека. През м. г. съответните цифри са 445 и 846. За т. г. до септември регистрираните по постоян адрес са 105, а по настоящ адрес – 259 души.
Вижда се от данните, коментира П. Спасова, че адресите през т. г. са значително по-малко в сравнение с предходните две години. Датата на уседналост за местните избори е 26 април 2019 г., но именно през т. г. адресните регистрации са най-малко.
Общинските служители добавят, че във връзка с направените регистрации задължително се прави проверка от държавните институции. Протоколът от проверката дали са спазени съответните изисквания за адресна регистрация е публикуван на интернет страницата на Общината. Констатациите от проверката показват, че няма извършени нарушения и неправомерно регистрирани граждани. В комисията, осъществила проверката, са участвали ръководителят на ТЗ “ГРАО” в София област, експерти от Областната администрация и служители от Районното управление на полицията в Самоков.

Leave a Reply