Обещават дърва за огрев на достъпни цени

Комплекс от мерки за осигуряване на достъпни цени на дърва за огрев на населението през настоящата година предприема Югозападното държавно предприятие с център Благоевград, в системата на което е и Горското стопанство в Самоков.
До 31 януари на директорите на териториалните поделения на предприятието е разпоредено да организират срещи с кметовете на съответните общини за уточняване на реда и начина за продажба на дърва на гражданите /на корен, от склад и с доставка до краен клиент/. До 15 февруари кметовете трябва да представят списъци на желаещите да закупят дърва, като се посочат необходимите количества за преки продажби за лична употреба чрез продажба на корен или от склад. Определените количества и цените ще бъдат оповестени на видно място в кметствата и в държавните горски и ловни стопанства, както и на интернет страниците им.
До края на февруари се предвижда да се разкрият нови осем централни склада за продажба на дърва на населението в държавните горски стопанства – в Самоков, Елин Пелин, Етрополе, Пирдоп, Невестино, Добринище, Кресна и Петрич. Така с обособените вече складове в Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Осогово, Дупница, Брезник, “Витошко-Студена” и София общият брой на складовете ще достигне 16. До края на март действащите към момента централни складове трябва да осигурят и поддържат около 200 пространствени куб. метра налични количества дърва в тях, за да могат да реагират гъвкаво при повишено търсене.
За да се избегнат спекулативни цени, в зависимост от спецификата на съответното горско или ловно стопанство, с предимство ще бъдат обособявани обекти и обявявани процедури за добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървата до крайния клиент. В този случай общата стойност на услугата до крайния клиент няма да надвишава 90 лв./пространствен куб. метър с ДДС, заявиха от Югозападното предприятие.
Предстои провеждането на процедури за закупуване на 7 товарни автомобила за транспортиране на дървата за огрев до крайните потребители и на още 4 лекотоварни коли за доставка на дървесината в самите населени места. Предвидено е също да се закупят 4 машини за цепене на дърва, така че клиентът да ги получава нарязани и нацепени, готови за употреба.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*