Новини, Туризъм, Шарен свят

Обещават строг контрол върху заведенията за хранене в Боровец

Среща със собствениците на хотели и заведения за обществено хранене в Боровец организира на 19 ноември Агенцията по безопасност на храните. Участваха и представители на общинската управа.
Целта бе преди началото на активния зимен туристически сезон да се обсъдят проблемите, така че да не се допуснат инциденти с предлаганата храна в заведенията.
Отговорност на всеки собственик на обект е да се поддържа хигиената на работните места, както и сред самия персонал. Според екипа от агенцията хората, работещи в кухните, трябва да използват задължително ръкавици и предпазни средства и да поддържат безупречна хигиена. Това е и гаранция не само за здравето на гостите на обектите, но и за сигурността на самия бизнес на собствениците на заведенията.
Инспекторите от Областна дирекция по безопасност на храните ще бъдат безкомпромисни по отношение на хигиената. Стриктно ще се следи за наличието на лични здравни книжки, за състоянието на т. нар. входящ контрол на храните, системата за самоконтрол и пр.
Представителите на агенцията посъветваха присъстващите да се информират за българското и европейското законодателство в тази сфера, да се запознаят подробно с наредбите и другите нормативни актове.
При бъдещите проверки особено внимание ще се обърне на временните търговски обекти в курорта, които работят само през сезона, а и често сменят собствениците си.

Leave a Reply