Новини, Политика, Шарен свят

Областен център улеснява достъпа до европейски програми

Зам.-кметът Радослав Стойчев представи Лина Савова /вляво/ и екипа й

Лина Савова, изпълняващ длъжността управител на Областния информационен център, и част от нейния екип гостуваха на 3 юли в Самоков. Целта бе да се запознаят присъстващите – представители на културни институции, училища, неправителствени организации и общински служители, с проекта „Изграждане и функциониране на Областен информационен център София град и София област за популяризиране на Кохезионната политика в България”.
Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът е сключен на 12 юли 2011 г. и е с продължителност 3 години. Стойността му е 598 291.07 лв.
Целите на проекта са да се изгради областен център, който да предоставя на населението улеснен достъп до информация за политиката на Европейския съюз в България.
Очаква се в края на периода гражданите, независимо от своите социални, етнически и възрастови различия, включително и хората с увреждания, да получат равен, пълен и безплатен достъп до информационни масиви и възможност за ползване на квалифицирани експертни услуги и съвети, за да имат по-добра готовност за използване на средствата през следващия програмен период 2014-2020 г.
Лекторите обявиха, че до юни 2014 г. ще има още една среща, на която ще се даде по-пълна информация за свършеното. Същевременно те изразиха готовност да дават винаги желаната от граждани, организации и бизнесмени информация по различни оперативни програми.
Адресът на Областния консултативен център е: София 1408, бул. „Витоша” № 99. Повече информация може да се намери на интернет адрес www.eufunds.bg.

Leave a Reply