Областният информационен център разясни „Актуални възможности за финансиране на стартиращия бизнес“

Екипът на Областния информационен център, съвместно с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, организира на 19 септември информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране на стартиращия бизнес“ за представяне на различни финансови инструменти под формата на дялови инвестиции в нови видове бизнес, както и безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Присъстваха представители на бизнеса и граждани, имащи намерение да започнат бизнес.
Ангелина Тодорова, ръководител на звено за координация във „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, представи дейността на фонда, същността на финансовите инструменти, както и подробна информация за това на какъв етап е всеки от тях. Акцентирано беше на шестте фонда, чието финансиране идва чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – „Фонд за технологичен трансфер“, „Фонд за ускоряване и начално финансиране“, „Фонд за рисков капитал“, „Мецанин фонд“, „Портфейлни гаранции с таван на загубите“, „Микро-финансиране със споделен риск“. Именно от тях могат да се финансират нашите предприятия.
Представена бе подробна информация за изискванията, на които трябва да отговарят получателите, за секторите, които се финансират, за типа финансиране и съответните бюджети.
Управителят на Областния информационен център Анна Генчева разясни условията за допустимост на кандидатите по процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Стана ясно, че кандидатите трябва да са микро, малки или средни предприятия, регистрирани след 31 декември 2016 г., но преди момента на кандидатстване, да са независими и над 50 % от предприятието да се притежава от един човек.
Безвъзмездното финансиране е до 80 %, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 хил. лв. и максимум – 200 хил. лв. По процедурата се финансират възнагражденията за квалифициран персонал, закупуване на машини и съоръжения, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, различни външни услуги, участия в събития и пр. Всички разходи трябва да са необходими за реализиране на пазара на предприемаческата идея (стока или услуга).
Разисквани бяха и други въпроси, свързани с допустимостта на проектите и разходите.
Експертите от центъра са на разположение на всички, които се интересуват от процедура „Насърчаване на предприемачеството“, както и от всички актуални или предстоящи възможности за финансиране на идеите си по линия на оперативните програми. Областният център се намира на бул. „Витоша“ 99 в София и работи всеки делничен ден от 9 до 17.30 ч.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*