Областният информационен център с приемна в Самоков на 30 юни

На централния площад „Захарий Зограф“ в четвъртък, на 30 юни, от 11 до 12,30 ч. приемна организира Областният информационен център.
Посетителите ще могат да получат актуална и безплатна информация за новите програми в обхвата на Кохезионната политика на Европейския съюз, за възможностите за финансиране на проекти през настоящата година, за интегрирания подход за териториално развитие ВОМР /Водено от общностите местно развитие/ и новия интегриран териториален подход – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
От екипа на центъра заявиха, че на приемната ще могат да отговорят и на други въпроси, свързани с възможностите за европейско финансиране.
Приемната в Самоков е част от кампанията на центъра за организиране на подобни прояви във всяка от 22-те общини на Софийска област. Целта е да се разшири и улесни достъпът на граждани до услугите на Областния информационен център.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*