Новини, Политика, Туризъм

Областният управител възрази срещу удължаването на договорите за къщичките в Боровец

Снимка: архив

Областният управител Илиан Тодоров е изпратил на 25 април писмо до Общинския съвет, с което уведомява, че смята за незаконосъобразно сключването на анекси към договорите за наем с наематели на терени за разполагане на временни търговски обекти в курорта за срок от 1 година – от 1 май 2019 г. до 30 април 2020 г. Става въпрос за т. нар. къщички. Според Тодоров дори решението може да бъде разгледано и като нищожно.
Областният управител е на мнение, че подобни решения в нарушение на закона общинските съветници са приели и през последните три години и това е потвърдено и от решения на Административния съд на Софийска област, и от Върховния административен съд.
Тодоров заявява, че продължаващата практика в действията на местната власт показва грубо незачитане на правния ред и на задължителното значение на влезлите в сила актове на съдилищата. Наред с всичко друго в писмото се отбелязва, че е нарушен и законът, който забранява предоставянето за ползване на частна общинска собственост под наем без провеждането на търг или конкурс.
Копия от писмото са изпратени до кмета Владимир Георгиев и до Софийската окръжна прокуратура.

Leave a Reply