Новини, Шарен свят

Областта се готви за зимата

На работна среща, посветена на подготовката за зимата в Софийска област, кметът Владимир Георгиев постави много важни нерешени проблеми, проличали при първия сериозен снеговалеж в края на октомври. Тогава от областта най-тежка бе обстановката именно в нашата община, където имаше скъсани електрически кабели, паднали дървета и затворени пътища.
В съвещанието участваха ръководители на общините, представители на Областно пътно управление, Областната дирекция на МВР, “ВиК”, здравни институции, ЧЕЗ и др.
Обсъдена бе готовността за поддръжка на инфраструктурата, снабдяването и услугите в зимния сезон, състоянието на техниката, базата и наличието на необходимите материали за опесъчаване. Специално внимание бе обърнато на съгласуването на усилията на отделните институции при критични ситуации. Необходима е постоянна актуална информация за пътните и метеорологичните условия. Постоянно трябва да е наблюдават микроязовирите и реките, особено при снеготопене и обилни валежи. Обсъдено бе и транспортирането и настаняването на граждани при аварии, както и осигуряването им с храна и медикаменти.
Предстои на 28 ноември да бъде обсъдена готовността специално на Боровец за зимния сезон. Очаква се Самоков да бъде домакин и на среща за подготовка за зимата на целия Югозападен район.

Leave a Reply