Обменихме опит с германци за интегрирането на ромите

Централната част на град Хам

Делегация от германския град Хам гостува в града и общината ни от 4 до 6 април. Гостите върнаха визитата на пратениците на Самоков, които през февруари посетиха този германски регион.
Поводът за взаимните посещения е проектът за регионални и местни администрации „For Roma with Roma”, стартирал в началото на годината в 20 регионални и общински администрации в различни европейски страни. Целта е да се представят добри практики в сферата на интегрирането на т. нар. уязвими общности и най-вече на ромите. В рамките на проекта ще си партнират региони и общини за осъществяване на местни инициативи за социално приобщаване на ромите.
Немската делегация бе приета от кмета Владимир Георгиев, който я запозна с историята, бита, културата и социалната дейност в общината.
В състава на делегацията са зам.-кмет на Хам, зам.-председател на Общинския съвет, отговарящ за интеграционната дейност, общински съветници, социални работници, служители в общинския интеграционен център.
Гостите споделиха, че в общината им /Хам има около 180 хил. жители/ живеят 1700 български и 800 румънски роми. „Работи се за интеграция на тези, които искат да се интегрират”, категоричен бе зам.-кметът на Хам. Както той обясни, взаимно се преглеждат всички проекти, сключва се партньорство между училища, детски градини и национални общности с цел професионална ориентация, осигуряване на работни места, участие на пенсионерите в социалния живот.
Георгиев отговори на поставените въпроси и разказа за дейността на Дома за стари хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Социалния патронаж, системата „Личен асистент”, здравните медиатори, обучителните курсове, помощта на училищата. Откроен бе проблемът с отпадането на ромски деца от училище.
За високата безработица, особено сред ромите с начално и по-ниско образование, говори директорката на Бюрото по труда Венета Галева. За социалните помощи и условията за получаването им пояснения пък даде директорът на „Социално подпомагане” Иван Карагеоргиев. Здравният медиатор Георги Николов изтъкна, че му е харесала идеята за Младежки център в Хам, който би бил полезен в борбата с ранните бракове и отпадането на ученици от училище. Според Николов заслужава внимание и предложението на кмета Георгиев млади роми да усвоят традиционни професии за този етнос и така да си осигурят и поминък. Медиаторът има и идея да се организира творческа ваканция с талантливи младежи, за да се насърчи развитието им.
В срещата при Вл. Георгиев участваха и заместник-кметовете, директорите на дирекции и началниците на отдели в Общината, експерти.
По време на своето пребиваване гостите посетиха детска градина „Пролет”, Центъра за предоставяне на социални услуги в двора на НУ „Станислав Доспевски”, евангелисткия храм в Седми квартал и самия квартал. Представена бе сградата, определена за изграждане на Център за младежи в неравностойно положение. В болницата пък делегацията бе подробно запозната с работата на здравния медиатор.
Представителите на Хам разгледаха възстановения самоков край р. Бистрица и се запознаха с проект за изграждане на занаятчийски работилници, където да се ангажират младежи от ромски произход за усвояване на автентични и характерни за ромския етнос занаяти.
Пратениците от Германия посетиха и възстановената крепост Цари мали град, черквата „Св. Петка” и етнографския музей в Белчин. На среща с кмета на Бели Искър Крум Георгиев пък бе представена идеята за зелено училище, като бе посетена и сградата на бившето училище в селото. Гости и домакини се разходиха и по екопътеката над Бели Искър.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*