Новини, Политика, Шарен свят

Обменяме опит в Унгария за предотвратяване на наводнения

В началото на април Красимира Костадинова, главен експерт по евроинтеграция в Общината, бе на обмяна на опит в Унгария по въпроса за мерките за предотвратяване на наводнения. В групата са били включени кметове, зам.-кметове и специалисти от 12 общини в страната – Айтос, Златоград, Смядово, Монтана, Раковски, Смолян, Стамболийски, Петрич, Якоруда, Горна Малина, Сапарева баня и Самоков.
Както “Приятел” вече писа, Общината подготви проект за предотвратяване на наводненията от р. Боклуджа на стойност около 1 млн. лв., който бе одобрен и предстои да се осъществи.
Групата е разгледала направеното в община Будапеща, а след това е посетила и община Мишколц, където през миналата година е имало много наводнения. Всички български представители са били впечатлени от мерките, които се вземат в Унгария за предотвратяване на наводненията. Г-жа Костадинова сподели още, че унгарските общини не участват със съфинансиране по европейските програми за разлика от България, където съфинансирането от местните хазни е от 5 до 15 % от цялата сума.
Пътуването е било организирано от фирма “Доминос”, която е спечелила конкурс на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за обучение по оперативна програма “Регионално развитие”.

Leave a Reply