Новини, Шарен свят

Обмислят как да се справят с младежката безработица

По Схемата „Младежка заетост“ към ОП „Развитие на човешките ресурси” /2014-2020 г./ се проучват потребностите на работодателите от млади служители на възраст до 29 години.
При варианта стажуване работодателят или определен от него служител става наставник на наетия по схемата младеж.
Вторият вариант включва обучение на самото работно място.
И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от мястото на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа или обучението.
На работодателите, които осигурят стажуване, ще бъдат покрити разходите както за възнагражденията, така и за здравните и социалните осигуровки на младежа за срок от 6 месеца. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца.
По проблема се подготвя и анкета.

Leave a Reply