Новини, Политика

Обновена експозиция на кметовете на Самоков бе открита

Денят на българските общини – 12 октомври, бе отбелязан в града ни с откриване на обновената експозиция на кметовете в сградата на Общината /на третия етаж/. Присъстваха кметът Владимир Георгиев, зам.-кметовете Сия Шехтанова, Люба Кленова и Васил Сайменов, кметове и кметски наместници в селата, общински служители, гости. Тук бяха и бившите кметове Ангел Немов, инж. Васил Кънев, инж. Георги Големинов, Елена Каменова, инж. Христо Ярловски.
Веска Тодорова, гл. експерт „Връзки с обществеността” в Общината, даде думата на Любомир Николов, уредник в Историческия музей, който представи обновената кметска експозиция.
Николов разказа, че началото е поставено през 1994 г. с експозиция в музея. В сградата на Общината пък експозицията е представена за първи път през мандата на А. Немов, в началото на новия век. Тогава Самоков е сред малкото градове в България, които могат да се гордеят, че са издирили и представили почти всички свои градоначалници. Впоследствие много общини са заимствали идеята.
Настоящата експозиция, подчерта Николов, се различава от предишната, представена през 2011 г., по това, че текстовете за извършеното през годините са премахнати и са оставени само портретите на кметовете. Преценено е, че градоначалниците са работили в различни условия и времена, разполагали са с различни бюджети, управлявали са повече или по-малко години, някои дори месеци, и не е уместно да се прави сравнение кой какво е постигнал, като се има предвид и че цели периоди от историята на града ни не са изследвани детайлно и много от извършеното през годините не се знае.
Към новата експозиция са добавени портретите на още двама кметове – Христо Кривошиев и Атанас Пешов, управлявали общината в началото на 20 в. Със снимки са представени и първото управително тяло на Самоков след Освобождението начело с руския майор Генадий Шигорин, както и някои от следващите самоковски градски и общински съвети.
Независимо от това експозицията не е съвсем пълна, тъй като все още не са открити портрети на кметовете Христо Бонев и Сотир Костов.
Кметът Вл. Георгиев честити празника на всички и връчи книги за Самоков на ученици от ОУ „Христо Максимов”, които поднесоха по-рано през деня поздравителен адрес до местната управа и цветя по случай Деня на общините от името на училищното ръководство, и на ученици от ПТГ „Никола Вапцаров”, които винаги участват активно в родолюбиви прояви, организирани от Общината.
От името на бившите градоначалници Ел. Каменова – единствената жена, била кмет на Самоков, благодари на общинското ръководство за експозицията и пожела нови успехи в развитието на града и района.
Накрая присъстващите се почерпиха и разговаряха на чаша вино.

Евгения Попова

Leave a Reply