Новини, Шарен свят

Обновени са сградите на кметствата в Рельово, Шипочан, Гуцал, Горни и Долни Окол

Прикючи основният ремонт на сградите на кметствата в пет самоковски села – Рельово, Шипочан, Гуцал, Горни Окол и Долни Окол. Ремонтът е извършен по проект „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”. Финансирането на стойност 833 хил. лв. е спечелено от Община Самоков по Оперативна програма „Развитие на селските райони”.
На сградите е подменена дограмата, ремонтирани са фасадите чрез поставяне на топлоизолация, поправени са покривите. Обновените сгради са с по-добра визия, а с подобренията ще бъде постигната и сериозна икономия на разходите за отопление.

Leave a Reply