Новини, Образование, Шарен свят

Обновяването на ОПУ „Неофит Рилски” започва през април

Боян Захариев и Ивайло Тодоров

Кметът Владимир Георгиев и Боян Захариев, представляващ консорциум „Неофит Рилски”, подписаха на 2 февруари в Самоков дългоочаквания договор за изпълнение на дейностите по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОПУ „Неофит Рилски”.
Проектът предвижда да се подмени дограмата на сградата, да се поправи покривът, да се постави топлинна изолация на фасадата, както и да се ремонтира отоплителната система.
„Ежегодно директорката на училището Мариана Солунска пишеше докладни записки до нас за лошото състояние на базата и за неудобствата, които изпитват учителският колектив, персоналът и учениците. Сградата не е поддържана с години, защото се надявахме да се реализира този проект. Преминахме през много перипетии, известно е, че имаше и съдебни обжалвания на обществената поръчка, които в крайна сметка приключиха в полза на Общината. Изключително съм щастлив, че стигнахме до тук. Още повече, че самоковска фирма ще участва по проекта”, заяви кметът Георгиев.
Самият консорциум „Неофит Рилски” обединява две фирми – „Хидрострой БГ-63” ЕООД и „Ливтас” ЕООД. Изпълнителят е избран чрез процедура за възлагане на обществена поръчка в конкуренция с още 13 фирми. Стойността на договора е 589 399.74 лв. без ДДС. Основната част от финансирането се осигурява от Националния доверителен екофонд, а Общината участва със съфинансиране в размер на 15 %. Условията на фонда са били да се предпочете икономически най-изгодната оферта.
Работата трябва да бъде свършена за 99 календарни дни. На срещата стана ясно, че ремонтните дейности ще започнат най-вероятно през априлската ваканция на учениците. Надеждите са в края на лятото, преди началото на учебната 2015-2016 година, ремонтът да приключи и сградата да приюти с обновен вид учениците.
От името на консорциума инж. Ивайло Тодоров поясни, че фирмата има опит с работата по обществени сгради, включително детски градини и училища. Той обеща на обекта да бъдат назначени и много самоковци.
„Това е може би най-хубавата училищна сграда в града ни, а в момента е в изключително тежко състояние. Тук се обучават за професиите шивачи, шлосери и дърводелци около 470 деца-роми и бе наложително да им осигурим нормални условия за протичане на учебния процес”, изтъкна г-жа Солунска.
Директорката на училището допълни, че най-голяма трудност ще представлява провеждането на учебния процес по време на ремонтните дейности. В същото време М. Солунска изрази увереност, че със съдействието на Общината и на гл. експерт „Образование” Жулияна Костова изход от проблемната ситуация ще бъде намерен.

Делян Василев

Leave a Reply