Здраве, Новини, Шарен свят

Обновяват болницата за две години с 3,7 млн. лв.

Министър Лиляна Павлова и кметът Владимир Георгиев подписаха договора

Договор за обновяване и ремонтни дейности на отделения в “МБАЛ-Самоков” бе подписан на 31 януари в Благоевград. От наша страна документът бе парафиран от кмета Владимир Георгиев, а от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – от министър Лиляна Павлова. На церемонията присъства и д-р Красимира Ковачка, управител на самоковската болница.
Документът е по европейската оперативна програма “Регионално развитие”, схема “Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”.
Проектът е дело на Общината в сътрудничество със специалисти от болницата.
Работа на стойност 3 696 837.08 лв. трябва да бъде свършена за две години.
Предвижда се да бъдат реконструирани и обзаведени, както поясниха медици, операционният блок с пет зали – АГ, травматологична, лапароскопска, септична и асептична; отделението по анестезиология и интензивно лечение; родилните зали на акушеро-гинекологичното отделение; отделението по образна диагностика – с реконструкция на кабинет и монтаж на дигитален рентгенографски и скопичен апарат и отделението по ортопедия и травматология за остеодензиометрия.

"МБАЛ-Самоков"

Залите ще бъдат обновени и в тях ще се монтира високотехнологична апаратура. Очаква се с новите придобивки болницата да отговори на всички изисквания на европейските стандарти и да се превърне в атрактивна база за работа на млади специалисти във всички сфери на медицинската дейност.
Работата по изпълнение за проекта ще започне през тази година.

Leave a Reply