Здраве, Новини, Политика, Шарен свят

Обновяват болницата с 3,7 млн. лв.

Модерна техника ще се монтира в няколко отделения;

Два асансьора ще подобрят обслужването на хората с увреждания;

Работата трябва да приключи до януари 2014 г.

Самоковската болница ще бъде модернизирана с изпълнението на проект “Обновяване и ремонтни дейности на отделения в “МБАЛ-Самоков”. Проектът е по оперативна програма “Регионално развитие” и е на стойност 3 696 873,08 лв. Основната част от средствата – 3 497 207,08 лв., идват от Европейския фонд за регионално развитие. Общината ще подпомогне начинанието с около 200 000 лв. от местната хазна.
Срокът на договора е 24 месеца. Работата трябва да приключи до 31 януари 2014 г.
На специална пресконференция на 20 юли кметът Владимир Георгиев изрази задоволството си, че Общината е получила одобрение за този проект – един от най-значимите за града и района. Георгиев изтъкна, че запазването на болницата в днешните трудни условия и подобряването на оборудването й е от голямо значение за населението, както и за развитието на туризма в региона. Ще се монтира техника, каквато досега в лечебното заведение няма. Това ще даде възможност и на специалистите да усъвършенстват работата си.
Ръководителката на проекта инж. Евелина Перфанова представи самата разработка и целите й – осигуряване на подходяща инфраструктура с оглед постигане на изискванията за обезпечаване и работа с медицинското оборудване, както и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в болницата.
Предвижда се по-конкретно да бъде изградена климатично-вентилационна система и да се подмени отоплителната инсталация в оперативния блок, ОАИЛ, родилните зали, кабинета по образна диагностика, остеодензитометричния кабинет. Ще се осигури високотехнологично оборудване за нуждите на лечебното заведение, което включва нова апаратура съобразно съвременните изисквания: мобилен рентгенов апарат, триизмерен ехокардиограф, ехограф за стави, хемодиализни апарати, ултразвуков инхалатор, операционни маси и лампи, велоергометър, дефибрилатор, транспортен ковьоз, мониторни системи, наркозен апарат и много друга модерна техника.
В рамките на дейността по проекта ще бъдат доставени и пуснати в експлоатация и специални машини и съоръжения, необходими за ефективното функциониране на болницата. Ще се осигури равен достъп до здравните услуги на хората с увреждания. В действие ще влязат два асансьора, парен стерилизатор за централна стерилизация и автоклав със система за опаковане.
Освен ръководителката инж. Перфанова, по проекта работи екип в състав: експерт по строително-монтажните работи – Антони Петрунов, експерт за специализираното медицинско оборудване – Виолета Даганова, финансов експерт – Елисавета Балабанова, експерт по администриране – Теодора Василева.
Д-р Красимира Ковачка, управител на болницата, посочи, че става дума за изключителен проект, който ще подобри медицинското обслужване в общините Самоков и Долна баня. Изпълнението на проекта ще отговори на всички изисквания на новите медицински стандарти. Стана ясно, че сега болницата отговаря на изискванията за второ ниво, което е максимално за здравните заведения от този род. Изпълнението на проекта ще позволи цялостната дейност да се задържи на това относително високо ниво. С проекта ще се отговори и на основните изисквания за достъпност и компетентност.
На въпроса на “Приятел” – има ли достатъчно специалисти в болницата, които да работят с новата техника, д-р Ковачка отговори, че в МБАЛ има 107 клинични пътеки и по двама специалисти работят по всяка от тях. Тези специалисти са и направили заявката за новото оборудване. Направена е и друга, много важна крачка – специалисти от софийски болници идват за консултации, а и да оперират в отделения на самоковската болница. Д-р Ковачка заяви не без гордост, че лично проф. Гено Киров консултира хирургичното отделение, доц. Николай Василев – гинекологичното, доц. Петков – “Уши, нос, гърло”. Това са едни от най–изтъкнатите специалисти в съответните области в страната, поясни шефката на лечебното заведение.
Сега стремежът е да се разширява съвместната дейност с водещи медици от столицата, за да се осигури възможно най-добро здравно обслужване на населението.
На пресконференцията присъства и председателката на Общинския съвет Ирена Коцева.

Евгения Попова

Leave a Reply