Обновяват клуба в Четвърти квартал и Дома за стари хора в Ковачевци

На пресконференция в сградата на Общината на 20 февруари кметът Ангел Джоргов представи извършената работа в изпълнение на проекта за подобряване на енергийната ефективност на Дома за стари хора в Ковачевци и на Културен дом в Самоков /клуба на Четвърти квартал/.
Подменени са вече дограмите, електрическите и отоплителните системи и са извършени вътрешни ремонти. Предстои да се обновят фасадите на двете сгради.
Осъществяването на планираното ще доведе до значителни икономии в разходите за отопление, а ще бъде и от полза за опазване на природата.
Строително-ремонтните дейности на двата обекта трябва да приключат до края на април.
Основната част от проекта на стойност 85 % се реализира със средства по т. нар. Норвежки финансов механизъм. Останалите 15 % представляват национално финансиране.
Работата по проекта се преценява и като своеобразен тест за компетентността на общинските експерти в светлината на предстоящото саниране на още 14 жилищни блока в Самоков.

Можете да харесате