Обновяват сградата на детската градина в двора на училище “Неофит Рилски”

Със средства на Министерството на образованието и науката ще бъде обновена по спечелен проект от Общината сградата на детската градина в двора на училище “Неофит Рилски” в северната част на града ни.
С проекта се предвижда да се довърши и обзаведе сградата, която е построена в груб вид още преди 10 години, но от тогава стои неизползвана.
Планира се да бъдат ремонтирани части от покрива, фасадата и дограмата, сградата да се обзаведе, както и да се благоустрои дворът, като се оформят в него детски кътове. До края на декември трябва да бъдат завършени строителните работи във вътрешността на сградата, свързани с изграждането на ВиК инсталацията и боядисването. През пролетта пък ще бъде ремонтирана фасадата на зданието.
Нововъведенията ще позволят да се сформират общо пет групи към детската градина “Пролет”, като се освободят помещенията в самото училище, които се използват за тази цел в момента. Така и ще може да се организира целодневен процес на обучение в училището, който досега не е бил възможен.
Стремежът е новата детска градина да започне да функционира от началото на новата учебна година през септември догодина. Стойността на проекта възлиза на около 1,2 млн. лв.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*