Обновяват 6 блока по програмата за енергийна ефективност

Договори за разкриване на строителни площадки на 6 жилищни блока в града ни във връзка с тяхното саниране по националната програма за енергийна ефективност бяха подписани в Самоков на 12 юни.
Това стана с участието на комисия от областната управа с председател зам.-областният управител Николай Николов. Подписи в протоколите положиха и кметът Владимир Георгиев, ръководителите на строителството на отделните обекти, представителите на строителния надзор и председателите на т. нар. етажни собствености.
В кв. „Самоково” ще се санират бл. 8, бл. 16, бл. 19, бл. 23 и бл. 40. Шестият блок, който ще бъде обновен, е „Слатина” – на входа на града ни откъм София.
В понеделник, на 12 юни, експерти от областната управа и общинската администрация проследиха работата на място и след това парафираха документите.
В Самоков общо 17 обекта са спечелили финансиране по време на първия етап от изпълнението на програмата за енергийна ефективност. По програмата се предоставя безвъзмездна финансова помощ, като целта е да се обновят най-вече блоковете с панели и бетоноповдигащи се конструкции. На сградите се поставя изолация, подменят се дограмите, щранговете, покривите и общите части. Където е препоръчано, ще бъдат подменени и електрическите системи, както и осветителните тела в общите части.
Преди да се пристъпи към строителството за всеки блок е била избрана фирма, която да извърши енергийно обследване и да изготви технически паспорт на съответната сграда. Както поясниха от Общината, на основата на тези документи се определя стойността на ремонта. След това са били проведени процедури по съответните обществени поръчки и са били избрани и самите изпълнители на строителството.
Работата по програмата ще продължи по отношение вече и на други обекти. Все още обаче няма яснота дали няма да се наложи в бъдеще съфинансиране от страна на участниците.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*