Новини

Образописовата къща ще се реставрира

Пред европейските фондове ще кандидатства Общината с проект за реставрация на Образописовата къща.
Проектът предвижда реконструкция, консервация и приспособяване на къщата към околното пространство. Планира се да бъдат възстановени и автентичният кладенец, и беседката.
Самата къща /на ул. „Митрополитска”, под Легето/ е била собственост на едни от най-изтъкнатите самоковски възрожденски художници – Иван Николов Иконописец и сина му Никола Образописов. Никола възобновил и допълнително украсил със стенописи къщата и двора. И досега са запазени част от тези стенописи, както и вградените долапи с дърворезба.
Образописовата сега е една от малкото останали възрожденски къщи в града ни, собственост на Общината. Къщата е декларирана като „народна старина” още през далечната 1928 г. Тя е архитектурно-строителен и художествен паметник на културата от национално значение.
Проектът е изработен от арх. Арабаджиев и е внесен за одобрение в Министерството на културата. От Общината казаха, че през новия програмен период на ЕС /2014-2020 г./ се предвиждат сериозни средства за възстановяване на културно-историческото наследство в страната. Тази възможност би трябвало да се използва включително с възстановяването на Образописовата къща, което е в интерес на развитието на Самоков и региона.

Leave a Reply