Новини, Политика

Обръщение на адв. Иванка Стефанова – водач на листата за съветници на Партия на зелените

Приех предложението на Партия на зелените за издигане на кандидатурата ми за общински съветник по няколко причини.
Основната е, че смятам да бъда коректив на една порочна практика, установила се трайно в общинските съвети – договаряне, съглашателство и лично облагодетелстване на някои съветници. Нарушаването на принципи в човешки план е отговорност на всеки поотделно, стига да не противоречат на установени общи правила и норми. Но нарушаването и заобикалянето на закони е недопустимо и подсъдно.
Много пъти партийната ангажираност и квоти вкарват сред “народните избраници” непрофесионалисти и хора, които се учат или най-често ГИ УЧАТ “в движение”, т. е. партиите манипулират съветниците си и прокарват партийните си виждания и пристрастия, обличайки ги в решения. Това е опасно и резултатите от тази политика вече 20 години ни държат в положение “партер”, т. е. на санитарния минимум.
Някой би възразил: “Госпожо, Вие също представлявате партия”. Да, така е, но за разлика от останалите Партия на зелените е една от най-авторитетните и доказала се в Европа и Европейския съюз. Така е, защото нейните приоритети са насочени към всички социални групи и сфери на обществения живот – социален сектор, индустрия и производствен сектор /работни места/, финансова сфера, технологии, строителство и недвижими имоти, малък и среден бизнес, сектор услуги, търговия, стоки за потребление и селско стопанство, туризъм, хотелиерство и развлекателна индустрия, енергетика, рециклираща промишленост, управление на отпадъци, финансови услуги.
Друг основен приоритет, който аз бих защитавала, е запазването на околната среда и защитата на растителното и животинско богатство на района /река Искър, Рила планина/, зеленото богатство – горите на Рила, водното богатство, което следва да се върне на самоковци /общинско ВиК/ – имащи съществено значение за поминъка на този край. Имам конкретни идеи за развитието на екоземеделието в района – създаване на билкови масиви, картофопроизводството, участие в национални и европейски проекти, в това число изграждането на нови екопътеки и защитени зони. В тази насока вкарването на нови биотехнологии, осигуряващи безотпадъчен и затворен цикъл на производство, ще доведе до генерално решаване на въпроса с отпадъците и запазването на околната среда.
Не може да се живее и решават проблемите “ден за ден”. Имам идеи за това как да бъде разработена дългосрочна стратегия за развитието на района в посочените по-горе приоритети, целяща подобряване качеството и стандарта на живот на населението в Община Самоков.
Като адвокат аз съм човек от публичното пространство и около мен няма тайни. Специалист съм в областта както на наказателното, така и на гражданското право, и смятам, че като познаваща законите мога да спра безпрецедентната продажба на общинска собственост, изтичането /безумното пилеене/ на общински средства /общински хотел в к. к. Боровец/, вместо използването им за дейности, водещи до постоянни печалби и рента в дългосрочен план.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Leave a Reply