Новини, Политика, Шарен свят

Обсъдиха новия план на Самоков

Проектът за общ устройствен план на Самоков и крайградската територия, екологичната оценка на проекта и оценката за съвместимостта и степента на въздействие на плана върху защитените земи и р. Палакария бяха обсъдени на 8 май в сградата на Общината. Главният архитект на Общината арх. Надежда Клинчева обяви, че материалите са били на разположение на обществеността, на органите, участвали в консултациите, и на всички заинтересовани, както и на уеб страницата на Общината в продължение а един месец. През това време са подадени три писмени предложения. Консултантът арх. Петко Еврев представи плана и крайградската територия и обоснова взетите решения. Специалистите допълниха, че при първото обсъждане на плана са дадени 75 възражения. Стана ясно още, че 55 от тях са удовлетворени. С внимание бяха проследени от присъстващите и презентациите за екологичната оценка и оценката за съвместимостта и степента на въздействие. Присъстващият представител на “Басейнова дирекция” потвърди, че са взети предвид всички предложения на ведомството. Препоръката е да се подменят старите водопроводни тръби. Арх. Клинчева отговори, че за тази цел се очакват европейски пари. Общинският съветник инж. Петър Георгиев /”Самоковци за Самоков”/ заяви, че захранването с вода е сериозен проблем, който трябва да се разреши. Той предложи да се оформи по-добре пространството около Историческия музей и читалище-паметник “Отец Паисий” – важни културно-исторически паметници, за да станат те още по-притегателен център за туристи. Според Георгиев трябва да се помисли повече за индустриалната зона /за да може тя да се съобрази със съвременните изисквания/, както и да има по-строг контрол върху строителството, по-добре да се оформи и зелената зона около р. Искър. Инж. Петър Чарийски изрази недоволство, че не са взети предвид предложенията на сдружение “Еко Рила”, дадени при предишното обсъждане на плана. Той подкрепи предложението за зелена зона около Искъра, но протестира срещу намерението Ридо и Продановския рид да влязат в градоустройствения план, тъй като така те излизат от горския фонд и ще се намали значително зелената зона. Същото според него се отнася и за района около “Плажо” – прекрасно място за парк, предвидено обаче за нов жилищен комплекс. На някои от въпросите отговори арх. Клинчева. Сред присъстващите бяха председателката на Общинския съвет Ирена Коцева, зам.-кметовете Радослав Стойчев и Васил Сайменов, общински съветници, представители на експлоатационните дружества и на контролни органи и за съжаление малко граждани. Възложител на проекта е Общината, а самата разработка е дело на “Национален център за развитие” ЕАД с ръководител доц. д-р арх. Борислав Борисов. Интересно е, че Самоков е един от първите български градове, които скоро след Освобождението, още от 1895 г., имат свой кадастрален план. Последният устройствен план на града е от също далечната вече 1976 г. Настъпилите през следващите десетилетия значителни обществено-икономически промени са наложили планът отново да се актуализира. Сега са обхванати местата не само в строителните граници на Самоков, но и терените в непосредствена близост до града, включително част от землищата на крайградските села Драгушиново, Продановци и Доспей. Новият план предвижда автогарата да се изнесе от централната част на града, а по главната улица /”Цар Борис ІІІ”/ да се оформи специализирана зона с цел да се съхрани богатото и специфично културно-историческо наследство в този район. Много важен елемент е и планираната лифтова станция край новия мост, който свързва бул. “Искър” и кв. “Самоково” /старата и новата част на града/. В северозападния край на Самоков пък ще бъде изграден, съобразно разработката, индустриален парк. Градската среда ще бъде обогатена за първи път и с велосипедни алеи. Планът предвижда още “Самоково” да се благоустрои, да се изградят обслужващи обекти и да се санират панелните сгради в квартала. Планира се и урегулиране, реконструкция и обновяване на ромския квартал. В районите на досегашните военни поделения ще има паркове и обслужващи обекти. Между Самоков и Бели Искър, като продължение на Туристическата градина и Лаго, ще се формира крайградски крайречен лесопарк с пешеходни и велосипедни алеи, водни площи, плажни и спортни терени, малки обслужващи обекти и атракции. По главната алея на този парк ще може да се стига от града до с. Бели Искър и от там до входа на парк “Рила”. Ридо ще се развива като център на спортни съоръжения. Голф игрище и конна база са предвидени за района на Боричо. Плановете на Самоков и на т. нар. Супер Боровец са независими един от друг, но е налице взаимовръзка. Т. нар. Нисък Боровец в района южно от сегашния град ще представлява в бъдеще курортната зона на Самоков, като същевременно е продължение на градската територия. На Пашаница ще се устрои снежен стадион, а от Самоков покрай Нисък Боровец до същинския Боровец, по течението на р. Бистрица, ще се оформи крайречен лесопарк с пешеходни алеи, обслужващи обекти, рибарници и атракции. В бъдеще ще бъде довършен и околовръстният път на Самоков, като ще се построи южната дъга – от дупнишкото шосе до пътя за Боровец, като се изгради и нов мост на Искъра на юг от града. Лансира се и идеята за обособяване на етнографски парк “Старинен Самоков” край града ни.

Евгения Попова

Leave a Reply