Култура, Новини, Образование

Обсъдиха опасността от ранните бракове

На среща на 27 ноември в ОУ „Васил Левски” в Ярлово бяха обсъдени ранните бракове и отрицателните последствия, които те имат върху младите хора и техните деца. Присъстваха ученици и техните родители, учители, старши възпитателите Мальова и Стоева, представители на самоковската комисия за борба среку противообществените прояви на малолетни и непълнолетни със секретар Бойка Боранова.
Илияна Ненкова и Гергана Георгиева говориха за „Превенция на ранните съжителства”. Темата предизвика огромен интерес сред присъстващите. Те зададоха много въпроси, на които лекторите отговориха точно и изчерпателно. Последва презентация. Организирана бе и анкета по темата.
Срещата бе осъществена в изпълнение на проект BG 051PO001-3-1.06. ”Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.
Всеобщо бе пожеланието подобни поучителни срещи-разговори да се провеждат и в бъдеще между ученици, родители, учители и представители на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Leave a Reply