Новини, Политика

Обсъдиха плана за развитие на Долна баня

Дискусия по проектодоклад за междинна оценка на изпълнението на общинския план за развитие на Долна баня /2007-2013 г./ се състоя в града на 27 февруари.
Резултатите бяха представени от експерти на „Обединение за развитие на местното самоуправление в Софийска област”: Богомил Алексиев, гл. експерт „Международно сътрудничество” в отдел „Управление на проекти и програми, екология и туризъм” в Областната управа, Здравко Сечков, изпълнителен директор на „Фондация за реформи в местното самоуправление”, и Гергана Ставрева, експерт от фондацията.
Оценката е 1,4 по скалата от 0 до З, т. е. почти наполовина е реализирано заплануваното в програмата, като в сравнение с другите общини в областта Долна баня се нарежда на призовото второ място. В същото време според социологическо проучване 90 % от местното население не знае за наличието на такъв план.
В доклада бяха направени и изводи и препоръки. Междинната оценка е изготвена в рамките на проекта „Партньори за по-добра местна и регионална политика”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Срещата бе ръководена от София Янкулова, старши експерт в общинската администрация. Участваха кметът Владимир Джамбазов, председателката на Общинския съвет Лиляна Драганова, общински съветници, служители от местната администрация, представители на общински структури, училища и детски градини, граждани.

Любомир Кузев

Leave a Reply