Обсъждане на бюджета този път наистина имаше

За разлика от друга година, когато в разискванията по проекта за общински бюджет участващите граждани бяха малко или дори почти липсваха, при тазгодишното обсъждане, станало на 12 януари в голямата заседателна зала в сградата на Общината /на петия етаж/, с предложения, въпроси и мнения активно участие засвидетелстваха десетки присъстващи.
По някое време страстите се нажежиха, изказаха се и крайни мнения, но заедно с това се споделиха и ценни съображения, които вероятно ще бъдат взети предвид при окончателното разглеждане и приемане на основния финансов закон на града и района през новата 2018 г.
Изказалите се настояха повече средства да се отделят за канализация и асфалтиране в селата, за благоустрояване на „Самоково” и особено на кв. „Възраждане”, за здравеопазване, за възстановяване на праговете на Искъра в рамките на града ни, за опазване на Лаго и Ридо, велоалеите да се ползват по предназначение, да се изгради приют за животни и др.
В отговорите си на многобройните въпроси и критични бележки кметът Владимир Георгиев изтъкна, че са готови проектът за пречиствателна станция на Продановци, Райово и Широки дол и идейният проект за подобно съоръжение за Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър. И тъй като се изисква канализация да се прави в тези села, които разполагат с прествателна станция, се обсъжда и вариант чрез колектор отпадните води на 4-те села от Искровете да се заустват в самоковската станция, която според специалистите разполага с необходимия капацитет. За вероятното осъществяване на подобно начинание ще се разчита на европейско финансиране.
В някои села износените етернитови водопроводни тръби са сменени на практика изцяло с нови, които са и безопасни. Стотици хиляди левове ще се вложат при реконструкцията на ВиК мрежата, въпреки че това е задължение преди всичко на специализираното предприятие. Като пример за инвестиции в тази насока бяха посочени подобренията в Поповяне, Клисура, Доспей, Белчин.
Изготвен е проект за рекултивация на старото депо и се очакват средства за осъществяването му. Забранено е използването на това депо и на нарушителите, по думите на кмета, са съставени и глоби. Има и проект за продължаване на екопътеката през Лаго до Бели Искър.
Добре е, че се отделят средства за спортни площадки в училищните дворове, но не се ли предвиждат за тази цел прекалено много пари? На тези опасения Георгиев отговори, че въпросните площадки ще бъдат с нови, модерни и с безопасни настилки, планира се да се благоустроят и самите дворни пространства. Освен това предстоят процедури, при които цената може да се окаже и по-ниска. Дадено бе и обещание на обсъжданията на проектобюджета в постоянните комисии към Общинския съвет да се дадат точни справки за цената на кв. метър благоустрена тротоарна площ специално по ремонтиращата се сега улица „Отец Паисий”, за където съграждани смятат, че разходите са прекалени.
В отговор на друг въпрос кметът подчерта, че благоустройствени дейности в гробищния парк на Ридо ще се предприемат след доизграждането на подпорната стена. Има уверение, че държавата ще отпусне необходимите средства за тази цел /известно е, че гробищният парк пострада силно при наводнението през юли м. г., когато свлачище затрупа гробове/.
В началото на събранието, продължило повече от два часа, зам.-кметът Сия Шехтанова представи по „пера” проекта за бюджет, който е на обща стойност 37.3 млн. лв. Присъстващите бяха запознати подробно и с планираната капиталова програма на Общината /в миналия бр. 2 от 12 януари т. г. публикувахме подробности за проектобюджета и програмата/. Казаното бе онагледено на екран в залата.
Според Шехтанова разработките са изключително амбициозни, а заложените приходи са реално изпълними. Показателите в бюджета и програмата значително превъзхождат предвиденото в бюджетите и програмите на общините не само на Ботевград, Велинград, Банско, но и на Кюстендил и други областни центрове. Изяснено бе още, че Самоковска е сред тези само 30 % общини в страната, в които местните приходи са повече от държавната субсидия.
Сред присъстващите на обсъждането бяха народният представител Радослав Стойчев, председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева, общински съветници, кметове на села, отговорни служители в Общината.
Тези дни проектите за бюджет и програма се разглеждат в комисиите към местния парламент. Окончателно бюджетът и програмата трябва да бъдат утвърдени на първата за годината сесия на Общинския съвет, която ще се състои на 26 януари, петък.

Тодор Попов

Можете да харесате

1 Comment

Add yours
  1. 1
    Благовест Коларов

    Е, и какво като имаше дебати? “. Дадено бе и обещание на обсъжданията на проектобюджета в постоянните комисии към Общинския съвет да се дадат точни справки за цената на кв. метър благоустрена тротоарна площ специално по ремонтиращата се сега улица „Отец Паисий”, за където съграждани смятат, че разходите са прекалени.”- това е май единственото което са взели в предвид. И това просто ще бъде обяснение как са похарчени толкова пари за кв.метър, но няма да се направи ревизия и да се коригират нещата. За другите толкова много предложения нямаше никакви обещания, че ще бъдат разгледани и евентуално включени за реализация. Това което са си написали, това ще бъде! Убеждавам се , че това не е обсъждане, а информиране на обществеността. Прав беше моят приятел брат Киро, когато го поканих на обсъждането -” не искам да съм съучастник в делата им, чрез нас просто се легитимират, че всичко е минало по надлежният ред и всичко е ок”

+ Leave a Comment

*