Новини, Политика

Обсъждат и по-малките села да избират кметовете си

Снимка: http://georgihadjiyski.blog.bg/

Според сега действащия Изборен кодекс /в сила от 2016 г./ право да избират свои кметове имат само селата с население над 350 души. В по-малките населени места се назначават кметски наместници.
Обсъждане на правните механизми за премахване на тази разпоредба се състоя на 16 януари в Президентството. С проф. Емилия Друмева, съветник на президента Румен Радев, и с други представители на президентската администрация се срещнаха председателят на Сдружението на кметовете на кметства и кмет на Калофер Румен Стоянов и негови колеги от села от страната, сред които бе и кметът на Драгушиново Георги Хаджийски.
Посочено бе, че като мотиви, наложили промяната преди три години, са изтъкнати „необходимост от икономии от организационен и финансов характер”, както и „действителната демографска картина в редица населени места в страната”.
На срещата бе посочено, че по този начин обаче на практика е направен опит за пренебрегване на дълголетните български традиции в областта на местното самоуправление. Нарушава се конституционното право за участие в местното самоуправление на повече от 250 хиляди граждани; фактически се заличават като кметства над 1000 селища.
Във връзка с това Сдружението на кметовете на кметства е внесло искане до президента за сезиране на Конституционния съд с оглед отмяната на наложените ограничения като противоконституционни.
Ако прагът от 350 жители остане, това ще означава, че избирателите и от 13 самоковски села – Алино, Белчин, Горни Окол, Гуцал, Долни Окол, Злокучане, Клисура, Маджаре, Ново село, Поповяне, Рельово, Шипочан и Ярлово, ще продължат да нямат право да избират пряко своите кметове, а ще им се назначават кметски наместници.
Въпросът трябва да се разгледа навреме, тъй като, както се знае, през есента на тази година предстоят поредните местни избори.

Leave a Reply