Новини, Шарен свят

Обсъждат как да се подобрят социалните услуги

Регионална среща на тема „Общински стратегии за развитие на социални услуги 2016-2020 г.” се състоя на 29 март в града ни. Присъстваха представители на общинските дирекции „Социално подпомагане” в Елин Пелин, Горна Малина, Долна баня, Костенец, Ихтиман и Самоков.
Кметът Владимир Георгиев приветства участниците и изтъкна важността на обсъжданите проблеми. Зам.-областният управител Емил Атанасов уточни, че това е четвърта регионална среща от този род и допълни, че Софийска област е една от първите, изработили областна стратегия, последвана от приемането на подобни общински документи.
Мила Пашова, член на звеното за мониторинг и оценка, запозна присъстващите с най-важните направления в общинските стратегии за периода до 2020 г. и направи преглед на действащи и планирани услуги в 6-те общини, представени на срещата.
Директорката на Регионална дирекция „Социално подпомагане” в Софийска област Елена Андонова изтъкна, че с приемането и изпълнението на областната стратегия се цели да се децентрализират социалните услуги, да се подобрят грижите за лицата с увреждания и за децата, за малолетните майки и ромските общности и да се засили контролът върху предлаганите услуги.
Координаторката на „Надежда и домове за децата – клон България” Боряна Климентова разказа за дейността на фондацията, която е започнала работа през 2012 г. в няколко области, включително в Софийска. Целта е да се подкрепят семействата и мерките, допринасящи всяко дете да има дом и семейство.
Сред присъстващите бяха и зам.-кметът Васил Сайменов, и секретарят на Общината Ангелина Вангелова.
Участниците в срещата посетиха Центъра за социална интеграция и рехабилитация и Центъра за настаняване от семеен тип.

Евгения Попова

Leave a Reply