Новини, Туризъм, Шарен свят

Обсъждат проблеми на хижите, самоковци недоволни

По инициатива на министърката на околната среда и водите Нона Караджова на 11 ноември в Посетителския център на Националния парк “Рила” в Паничище се състоя работна среща. Целта бе да се обсъдят възможностите за съвместни действия на държавните институции, местната власт, неправителствени организации, търговски дружества и други заинтересовани фирми, лица и сдружения.
По покана в срещата от Самоков участваха председателката на дружество “Рилски турист” Марияна Илиева и членовете на Управителния съвет на дружеството Снежана Лалева и Павел Танинчев, който е и наемател на хижа “Седемте езера”.
На съвещанието бяха разисквани мерките, които трябва да се предприемат за развитието на туризма в района на Седемте рилски езера. Общо е мнението, че трябва да се ограничава достъпа до тази изключителна природна забележителност чрез забрана на конния туризъм, моторните превозни средства, бивакуването и т. нар. диво къмпиране, като се разрешава само движението по маркираните пътеки в района.
Г-н Танинчев за пореден път повдигна въпроса за решаване на проблемите с отпадните води на хижите. Известно е, че самоковската хижа “Седемте езера” дълго време бе затворена под претекст, че се използва не пречистена вода, няма пречиствателна станция и пр. П. Танинчев изрази желание да представи конкретни данни, от които се вижда, че подобно е положението и на почти всички други български хижи. Той имаше готовност да даде и сведения за решаването на този проблем в други европейските страни и преди всичко в развитите в туристическо отношение държави на Стария континент, както и да излезе с конкретни предложения, включително за промени в родното законодателство.
Темата обаче не бе предложена за обсъждане. Това породи недоволство у присъстващите самоковски туристически деятели. Важен проблем остава нерешен и от това страдат както хората, които се опитват да развиват туризма, така и самите планинари – наши и чужденци.

Leave a Reply