Новини, Политика

Обсъждат проектобюджета на 28 януари

Проектът на общинския бюджет за 2015 г. ще бъде разгледан на заседание на постоянната комисия по бюджет и финанси при Общинския съвет, което ще се състои на 28 януари, сряда, от 13.30 ч.
Ще присъстват представители на т. нар. второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Поканени са и всички общински съветници, които се интересуват от темата.
Както е вече известно, общинският бюджет ще бъде окончателно обсъден и приет на първата за годината сесия на местния парламент, която ще се състои на 12 февруари.
В подготовка за сесията на 3 февруари от 16 и 17 ч. ще заседават комисиите по устройство на територията и екология и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика. От 15 ч. пък се събират членовете на комисията по бюджет и финанси.
На следващия ден от 17 ч. ще се съвещават членовете на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.
Комисията по законност, обществен ред и общинска собственост ще разисква проблемите на 5 февруари от 15 ч. Час по-късно е заседанието на временната комисия по въпроси, свързани с разпореждането и възстановяването на земеделски земи.
Последни по ред – на 6 февруари от 16 ч., ще се съвещават участниците в комисията по култура, образование, младежки дейности и спорт.

Leave a Reply